ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 157/27-07-2023
ΑΔΑ 9ΟΦΑΟΡ1Π-Α14
ΑΔΑΜ 23PROC013047804
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2023 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear