ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ- – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ-

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 22/16-01-2024
ΑΔΑ ΡΓΥ7ΟΡ1Π-ΔΞ4
ΑΔΑΜ 24PROC014257584
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-02-2024 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear