Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης των Η/Υ και Περιφερειακών συσκευών του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης των Η/Υ και Περιφερειακών συσκευών του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου (με την υπογραφή ετήσιας σύμβασης) για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης των Η/Υ και Περιφερειακών συσκευών του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης
Αριθμός Εντολής 163/07-07-2021
ΑΔΑ ΨΟΧ4ΟΡ1Π-9ΜΤ
ΑΔΑΜ 21PROC009105131
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear