ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 83/14-04-2022
ΑΔΑ Ρ164ΟΡ1Π-ΚΤΣ
ΑΔΑΜ 22PROC010671559
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2022 - Ωρα 24
Αρχείο PDF pdf
Bear