ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Οθόνη παλμικού οξύμετρου Viamed VM2160 (ανταλλακτικό)
Αριθμός Εντολής ΑΕ 159/08-06-2018
ΑΔΑ Ψ7ΛΑΟΡ1Π-Ψ02
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear