ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ(Π:3.940 Χ Υ:2.420) Είσοδος αριστερά με κατοκάσι &κλειδαριά 5 σημείων &σταθερό αριστερά(Διπλή υάλωση -Μεντεσέδες εισόδου-χερούλι πόρτας -Χρώμα λευκό)
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ(Π:1.000 Χ Υ:2.700) Είσοδος αριστερά με κατοκάσι &κλειδαριά 5 σημείων &σταθερό πάνω(Διπλή υάλωση -επίπεδο πάνελ-χερούλι πόρτας -Χρώμα λευκό)
ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ με σταθερό κάτω (Π:500 Χ Υ:2.700)Διπλή Υάλωση
ΦΕΓΓΙΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ με σταθερό κάτω (Π:700 Χ Υ:2.450)Διπλή Υάλωση

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
Αριθμός Εντολής 86 - 87/23-03-2018
ΑΔΑ ΨΒΓ5ΟΡ1Π-ΞΞ9
ΑΔΑΜ 18PROC003486815
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear