ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CONDENSER Φ-63 3ΦΑΣΙΚΟΣ
Αριθμός Εντολής 174/25-06-2018
ΑΔΑ ΩΚ7ΟΟΡ1Π-ΞΣΚ
ΑΔΑΜ 18PROC003488272
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear