ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE ΔΙΑΛΥΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE ΔΙΑΛΥΜΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ADBLUE (10 lit ) 20 ΤΕΜ.

Αριθμός Εντολής 203/17-08-2018
ΑΔΑ 6ΓΡ9ΟΡ1Π-6ΑΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear