ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 1486 VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 1486 VW

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΩΔ:JZW915105 TEM 1
Αριθμός Εντολής 346/31-07-2017
ΑΔΑ Ψ0ΞΛΟΡ1Π-ΙΥ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear