ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΚΗΗ 7228 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΚΗΗ 7228

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΜΙΖΑΣ
Αριθμός Εντολής 210/13-09-2018
ΑΔΑ ΩΛ94ΟΡ1Π-9ΡΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear