ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ
Αριθμός Εντολής 207/03-09-2018
ΑΔΑ ΨΞ7ΟΟΡ1Π-ΡΜΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear