ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 1068 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΗ 1068

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ
Αριθμός Εντολής 214/13-09-2018
ΑΔΑ ΨΛΗΖΟΡ1Π-2ΥΘ
ΑΔΑΜ 18PROC003698580
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear