ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΉΣ (ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ) ΤΟΥ KY-3402 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΉΣ (ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ) ΤΟΥ KY-3402 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΉΣ (ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ) ΤΟΥ KY-3402 VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ)
Αριθμός Εντολής 16/28-01-2021
ΑΔΑ ΨΚΖΑΟΡ1Π-4ΙΧ
ΑΔΑΜ 21PROC008726996
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear