ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (& ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (& ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ (& ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 268/13-11-2023
ΑΔΑ Ψ3ΙΔΟΡ1Π-Ν23
ΑΔΑΜ 23PROC013700585
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2023 - Ωρα 14: 00
Αρχείο PDF pdf
Bear