ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 179/16-08-2022
ΑΔΑ ΩΤΟΒΟΡ1Π-Σ3Κ
ΑΔΑΜ 22PROC011107809
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear