ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ ΣΕΤ
Κωδ: Α023250201
ΡΟΥΛΕΜΑΝ / ΑΝΤΛΙΑ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
Κωδ: Α0002542508
Αριθμός Εντολής ΑΕ 40/22-01-2019
ΑΔΑ ΩΔ13ΟΡ1Π-Ψ57
ΑΔΑΜ 19PROC005387796
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear