ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΟ CARRERA ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPENCER Κωδ: CA 10007Β
Αριθμός Εντολής ΑΕ 111/07-05-2019
ΑΔΑ 6ΘΔ1ΟΡ1Π-Κ7Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear