ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή PATCH ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 147/20-06-2019
ΑΔΑ ΩΕΦ5ΟΡ1Π-5ΜΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear