Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς ΑΕ 12/10-01-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς ΑΕ 12/10-01-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 3.000 ΛΙΤΡΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 306/2018
ΑΔΑ ΩΑΨΛΟΡ1Π-15Δ
ΑΔΑΜ 18PROC002540924 2018-01-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-01-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear