ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΠΑΜΠΡΙΖ ΚΩΔ: A9066700901
ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΑΜΠΡΙΖ ΚΩΔ: A9066710020
ΣΕΤ ΚΟΛΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΠΑΜΠΡΙΖ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 169 & 170/02-09-2019
ΑΔΑ Ψ5ΓΗΟΡ1Π-621
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear