ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΉΣ ΤΟΥ KΗY-4184 ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΉΣ ΤΟΥ KΗY-4184 ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΉΣ ΤΟΥ KΗY-4184 ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ)
Αριθμός Εντολής 163/01-07-2022
ΑΔΑ 6Λ0ΘΟΡ1Π-ΒΡ5
ΑΔΑΜ 22REQ011023321
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2022 - Ωρα 24 00
Αρχείο PDF pdf
Bear