ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 434/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 434/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8905/2017
ΑΔΑ ΨΡ8ΥΟΡ1Π-ΣΗ4
ΑΔΑΜ 17PROC002077202
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear