ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 433/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 433/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8904/2017
ΑΔΑ 64ΔΔΟΡ1Π-ΟΚΗ
ΑΔΑΜ 17PROC002077113 2017-10-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear