ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 403 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 403

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΚΓ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 8299/2017
ΑΔΑ ΩΑ0ΧΟΡ1Π-Δ3Π
ΑΔΑΜ 17PROC002014329 2017-09-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear