ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 361 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 361

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αισθήτήρες οξυμετρίας για παλμικά οξύμετρα τύπου VIAMED VM 2160
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7134/2017
ΑΔΑ 7ΥΝΛΠΡ1Π-ΣΗΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear