ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 359 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 359

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL ΟΒ 1000 ΚΑΙ ΟΒ 2012
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7132/2017
ΑΔΑ ΩΕ64ΟΡ1Π-ΚΗΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear