ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 355 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 355

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΧΑΡΤΙΝΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7171/2017
ΑΔΑ 7ΦΞΒΟΡ1Π-Ω36
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear