ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 341/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 341/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 38/2017
ΑΔΑ ΩΔΤΥΟΡ1Π-ΒΨΛ
ΑΔΑΜ 17PROC001884040 2017-09-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear