ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 340 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 340

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6537/2017
ΑΔΑ 69ΟΦΟΡ1Π-ΧΝΝ
ΑΔΑΜ 17PROC001801960 2017-08-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear