ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 317 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 317

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΑ 200 ΤΕΜΑΧΙΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6132/2017
ΑΔΑ 73ΦΓΟΡ1Π-Ν6Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear