ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ 19

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΕΡΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER OXYLOG 2000 ΚΑΙ DRAEGER OXYLOG 2000 PLUS
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1893/2018
ΑΔΑ 678ΑΟΡ1Π-Ι3Μ
ΑΔΑΜ 18PROC002707155 2018-02-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear