ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 99/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 99/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 99/2018
ΑΔΑ ΩΕΕ1ΟΡ1Π-7ΞΣ
ΑΔΑΜ 18PROC003710782 2018-09-19
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear