ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 97/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 97/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΠΛΟ ΜΕ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΤΕΜ. 80
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΤΕΜ. 80
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 97/2018
ΑΔΑ Ω1ΘΨΟΡ1Π-ΛΦΨ
ΑΔΑΜ 18PROC003685346 2018-09-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear