ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 42/2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΩΣ 42/2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. 8412068 Σωλήνας του κυκλώματος αερισμού, τεμ. 5
2. 8412034 Αισθητήρας ροής του κυκλώματος αερισμού, τεμ. 3
3. 8412235 Γωνιακό συνδετικό 90⁰, τεμ. 5
4. 8403201 Δοκιμαστικός πνεύμονας ελέγχου συσκευής(Test Lung), τεμ. 2
Για αποκατάσταση φθορών των κυκλωμάτων αερισμού των αναπνευστήρων DRAEGER OXYLOG 2000 και DRAEGER OXYLOG 2000 PLUS, που ανήκουν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ - Παραρτήματος Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 42/2019
ΑΔΑ 69ΩΚΟΡ1Π-ΣΗΦ
ΑΔΑΜ 19PROC005433589 2019-08-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear