ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 188 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 188

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ & ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΟΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝ(Τεμ:1000) πιθανή δαπάνη 1.240,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης ΧΕΠ: 26/2019
ΑΔΑ 7Ζ68ΟΡ1Π-ΑΡ1
ΑΔΑΜ 19PROC004976489 2019-05-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear