ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 9ΗΛ/19-05-2020
ΑΔΑ ΨΠΘ8ΟΡ1Π-ΛΕ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear