ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TONER-DRUM – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TONER-DRUM

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ TONER-DRUM
Αριθμός Εντολής 1Λ/12-01-2021
ΑΔΑ ΨΞΩ6ΟΡ1Π-Ρ95
ΑΔΑΜ 21REQ008154544 2021-02-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear