ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΤΙΚΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΤΙΚΩΝ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΛΑΣΤΙΚΩΝ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ -ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
Αριθμός Εντολής 107Τ/02-09-2020
ΑΔΑ ΩΑΚΩΟΡ1Π-ΞΟΗ
ΑΔΑΜ 20REQ007289713
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear