ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (74.000 TEMAXIA), MEDIUM (2.000) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑΚΑΤ'ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)
Αριθμός Εντολής 22/27-03-2020
ΑΔΑ Ω8ΤΕΟΡ1Π-ΖΛΔ
ΑΔΑΜ 20PROC006485424
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear