ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤ'ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)
Αριθμός Εντολής 25/27-03-2020
ΑΔΑ Ω2Ι1ΟΡ1Π-ΕΜΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear