ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αλκοολούχο διαλ.500ml απολύμανσης χεριών ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αλκοολούχο διαλ.500ml απολύμανσης χεριών ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αλκοολούχο διαλ.500ml απολύμανσης χεριών ΚΑΤ'ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)
Αριθμός Εντολής 19/27-03-2020
ΑΔΑ 6Σ6ΤΟΡ1Π-Ι9Γ
ΑΔΑΜ 20PROC006485718
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear