ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αλκοολούχο απολυμαντικό spray επιφανειών 1 lt ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αλκοολούχο απολυμαντικό spray επιφανειών 1 lt ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Αλκοολούχο απολυμαντικό spray επιφανειών 1 lt ΚΑΤ'ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)
Αριθμός Εντολής 18/27-03-2020
ΑΔΑ 6ΣΡ5ΟΡ1Π-1ΜΟ
ΑΔΑΜ 20PROC006485489
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear