ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1)ΜΑΣΚΕΣ FFP2 ΚΑΙ 2)ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1)ΜΑΣΚΕΣ FFP2 ΚΑΙ 2)ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1)ΜΑΣΚΕΣ FFP2 ΚΑΙ 2)ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΤ'ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020)
Αριθμός Εντολής 31/27-03-2020
ΑΔΑ 6Θ2ΛΟΡ1Π-2Σ7
ΑΔΑΜ 20PROC006485825
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear