ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 20Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 20Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 20Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ21/23-03-2022
ΑΔΑ 6Δ0ΟΟΡ1Π-6Κ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear