ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ κ΄ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β12/14-4-21) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ κ΄ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β12/14-4-21)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (200 τεμ.) κ΄ ΠΑΙΔΙΩΝ (100 τεμ.) (ΑΥΧ. ΚΟΛΑΡΑ)
Αριθμός Εντολής Β12/14-04-2021
ΑΔΑ 9Θ32ΟΡ1Π-3ΧΨ
ΑΔΑΜ 21PROCOO8479977
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear