ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν47/27-09-2021
ΑΔΑ ΨΩΧ9ΟΡ1Π-ΠΒΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear