ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Ν17/08-02-2023
ΑΔΑ 9Χ3ΕΟΡ1Π-ΞΟ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear