ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 12/21ΕΠ/2021
ΑΔΑ 667ΓΟΡ1Π-73Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2021 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear