ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ
Αριθμός Εντολής Ν55/11-11-2021
ΑΔΑ 6Γ60ΟΡ1Π-ΘΙΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear