ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ LINK VHF – UHF (ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ) ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ LINK VHF – UHF (ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ) ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή LINK VHF - UHF (ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ)
Αριθμός Εντολής 40/19-03-2020
ΑΔΑ 6Ω2ΦΟΡ1Π-Υ9Λ
ΑΔΑΜ 20REQ006510539
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear